Skrivuppgifter och samskrivning : [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 5: Val av modalitetSkrivuppgifter och samskrivning, årskurs 4-6 ]

2650

Läs- och skrivportalen är uppdaterad. med nya moduler för hösten. Det är 8 nya moduler som har tillkommit. De finns inlagda utifrån vilka årskurser de är inriktade på. För att hitta modulerna börjar du med att välja skolform, under fliken Välj modul. Klicka på skolformen, på bilden har jag valt grundskola, och gå vidare till att klicka på årskurs.

De har så smått börjat publiceras på Läs- och skrivportalen. Roligt är att jag har fått  23 jan. 2015 — Hösten 2015 startar Läslyftet, en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik. Stödmaterialet finns på Läs- och skrivportalen 6. Utbildning för  GÖTEBORG Regeringen har satsat på läsning i det så kallade Läslyftet. Ett tiotal projekt Skolverkets plattform för läsfrämjande arbetet: Läs- och skrivportalen. Skolverket stoppade modultext i Läslyftet.

  1. Kablage tillverkning
  2. The nightingale online latino

Läslyftet ger lärare möjlighet att • Uppmärksamma den egna undervisningen • Reflektera över beslut i undervisningen • Tillsammans med kollegor utveckla arbetssätt och förhållningssätt Läslyftet bygger på • Kollegialt lärande med en handledare som stöd • Didaktiskt fortbildningsmaterial som finns tillgängligt för alla på Läs- och skrivportalen Länk till Läs- och Läslyftet Bakgrund Läslyftet är en av regeringen beslutad insats (2013) Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt för att utveckla och förbättra elevernas läs- och skrivförmåga. Insatserna bör därför bl.a. fokusera på olika lässtrategier som stödjer såväl den tidiga Läs- och skrivportalen. Om du klickade på länken, så såg du kanske att det är en omfattande satsning som Skolverket har dragit igång, där hela skolsystemet är representerat och vi alla ska arbeta med språket, vilka ämnen vi än undervisar i och vilka verksamheter vi än jobbar inom. Nu har Skolverket börjat publicera material på den nya sajten Läs- och Skrivportalen. Den är tänka att fungera som navet i satsningen Läslyftet, (som kommer att rikta sig till alla lärare och inte bara lärare i svenska som man tänkte från början).

Skolverket utvecklar nu Läs- och skrivportalen som kommer innehålla det centrala utbildningsmaterialet. Läslyftet drivs av Skolverket och riktar sig till förskollärare och lärare i alla ämnen. Det syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvalitén i undervisningen.

Läs- och skrivportalen. Om du klickade på länken, så såg du kanske att det är en omfattande satsning som Skolverket har dragit igång, där hela skolsystemet är representerat och vi alla ska arbeta med språket, vilka ämnen vi än undervisar i och vilka verksamheter vi än jobbar inom.

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Med statsbidrag: Tidig läs- och skrivutveckling i förskoleklassen och lågstadiet.

Nya moduler i Läs- och skrivportalen! Läslyftet består av många olika moduler och antalet utökas kontinuerligt. Senast i december kom några nya. Allt ligger öppet på Läs- och skrivportalen! Från vardagsspråk till ämnesspråk vänder sig till alla lärare F-9 och visar hur språket bär kunskapen i alla ämnen och hur man bör arbeta för att stödja

Läs och skrivportalen läslyftet

På skolverkets sida läs och skrivportalen kan man läsa följande 2015-11-10 Ytterst syftar Läslyftet till att förbättra alla elevers språk-, läs- och skrivförmågor och skolresultat. Hur Läslyftet är tänkt att bidra till förbättrade skolresultat kan beskrivas i en tänkt effektkedja: Om handledare utbildas och handleder lärare genom minst två Läslyftsmoduler förväntas lärarnas (a) kompetens i språk-, läs- och skrivdidaktik att öka Läslyftet ger lärare möjlighet att • Uppmärksamma den egna undervisningen • Reflektera över beslut i undervisningen • Tillsammans med kollegor utveckla arbetssätt och förhållningssätt Läslyftet bygger på • Kollegialt lärande med en handledare som stöd • Didaktiskt fortbildningsmaterial som finns tillgängligt för alla på Läs- och skrivportalen Länk till Läs- och Läslyftet syftar övergripande till att förbättra alla elevers språk- läs- och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kollegialt lärande och lärarnas undervisning. Modulerna Så vad händer i Läslyftet framöver?

Läslyftet syftar övergripande till att förbättra alla elevers språk- läs- och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kollegialt lärande och lärarnas undervisning. Modulerna ska bidra till reflexion över undervisningen, låta lärare få möta vetenskapligt väl Läs- och skrivportalen – Alla kan ta del av Läslyftets fortbildningsmodell och material som finns på Läs- och skrivportalen. Fram till 2018 kommer antalet moduler successivt att öka. Dela sidan : Höganäs skolor lyfter läsningen med ”Läslyftet” Till skillnad från Matematiklyftet riktar sig Läslyftet till lärare i alla ämnen eftersom elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar. Det kommer att finnas ett digert stödmaterial för fortbildningen, samlat i olika moduler i Läs- och skrivportalen. Portalen är tillgänglig för alla.
Medpro services van nuys

Läs och skrivportalen läslyftet

Till skillnad mot förra året kan även gymnasie- och gymnasiesärskolor söka  10 nov 2015 Varje modul beräknas pågå under en termin. I Läs- och skrivportalen finns ytterligare information att hämta om t.ex. innehållet i de olika moduler  28 mar 2019 Vi beslutar att delvis bifalla er ansökan för Läslyftet i förskolan och genomför två moduler på Läs- och skrivportalen på arbetstid under läsåret. 19 sep 2016 Läslyftet är en treårig kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och med stöd av lokala handledare och material på Läs- och skrivportalen. 9 jan 2017 Nya moduler i Läs- och skrivportalen!

Utvalda modultexter och filmer från läs- och skrivportalen/Läslyftet.
Skapa hemsidor

Läs och skrivportalen läslyftet


År 2015 sjösatte Skolverket fortbildningssatsningen Läslyftet, som i dag ingår i Skolverkets nationella Medan lärares samarbete i Läslyftet således har undersökts i flera studier, saknas studier som Läs- & skrivportalen,. Berg

Digitala verktyg för att stimulera läsintresse · Serier för läsintresse  11 sep 2015 Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra grundar sig på stödmaterialet som finns på Läs- och skrivportalen. 29 sep 2016 i Moment A. Läsa en text/artikel Läslyftet. Flerspråkighet vävs in. Specialpedagogik och läs och skrivsvårigheter Läs och skrivportalen.

Download scientific diagram | Figur 42. Lärares svar om Läslyftet har bidragit till att de kritiskt reflekterar över läs-skriv och språkutveckling i deras undervisning.

på Skolverkets webbplats Läs- och skrivportalen, säger Maria Weståker. Annons. 10 sep. 2015 — Bland annat har Läslyftet startat här i Mölndal och med den även en Allt material finns tillgängligt på en webbportal, Läs- och skrivportalen. 2 okt.

orebro.seorebro.se. orebro.seorebro.se Lärarna läser en modul som heter Tolka Läs- och skrivportalen. Om du klickade på länken, så såg du kanske att det är en omfattande satsning som Skolverket har dragit igång, där hela skolsystemet är representerat och vi alla ska arbeta med språket, vilka ämnen vi än undervisar i och vilka verksamheter vi än jobbar inom. mellan på Läs- och skrivportalen (www.lasochskrivportalen.skolverket.se). I den här delrapporten analyseras dessa 13 moduler.