Finansieringen av datorn har skett via Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som har donerat 300 miljoner kronor för byggandet av datorn.

8829

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan grundandet 1917 anslagit drygt 31 miljarder kronor, varav närmare 2 miljarder kronor årligen de senaste åren, till excellent grundforskning och utbildning i Sverige.

Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap, humaniora, utbildning och arkeologi Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 17 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse är den näst största av de 16 allmännyttiga stiftelser som grundats och vars kapital donerats av – eller bildats genom insamling till hedrande av – medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna går under samlingsnamnet Wallenbergstiftelserna och delar årligen ut cirka 2,2 miljarder kronor. [1] MARCUS WALLENBERGS STIFTELSE F UTB I INT INDUSTR FÖRET – Org.nummer: 802011-1558. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Peter Wallenberg Jr är styrelseordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Wallenberg Foundations AB. Därutöver är han engagerad inom bland annat verkstadsindustrin, private equity och hotellbranschen som ledamot i Atlas Copco, Scania och EQT samt styrelseordförande för Grand Hôtel Stockholm. Berit Wallenbergs Stiftelse; Riksantikvarieämbetets bilddatabas Kulturmiljöbild.

  1. Aktivt ledarskap för bonusfamiljer
  2. Handikappersättning nivåer
  3. Upplosning av dodsbo
  4. Brittiska parlamentet byggnad

Svenska Segel Sällskapet (KSSS) och initierade 1962 Jacob Wallenbergs Sjökrigsskolefond för utbildning av elever vid Kungl. Sjökrigsskolan. Stiftelseverksamhet En större del av sin förmögenhet donerade Jacob Wallenberg till två stiftelser: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 1917 delat ut drygt 29,2 miljarder kronor till excellent svensk forskning och utbildning. De senaste årens anslag på närmare 2 miljarder kronor per år har inneburit att Stiftelsen placerar sig som en av de största privata forskningsstiftelserna i Europa.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg eller för att hedra deras minne.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) stödjer långsiktig, fri grundforskning i huvudsak inom medicin, teknik och naturvetenskap. Stiftelsen har sedan 

It was created to support research in the natural sciences, technology and medicine by awarding long-term grants to basic research of the highest international class. Berit Wallenbergs Stiftelse Box 16066 103 22 Stockholm. bws@wfab.se The Foundation supports long-term, free basic research beneficial to Sweden, mainly in medicine, technology, and the natural sciences.

Under 2020 anslogs totalt närmare 2,4 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap, humaniora, utbildning och arkeologi

Wallenbergs stiftelse

Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga.

Under året beviljades ett tjugotal projektanslag, och två Wallenberg Clinical Fellows. Samhällsvetenskaper. Stiftelsen stödjer i huvudsak forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Wallenberg Clinical Fellows Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden Box 16066 103 22 Stockholm. jws@wfab.se Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar på infektionsmedicin vid Umeå universitet NYHET Wallenberg Centrum för Molekylärmedicin i Umeå, har av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tilldelats ett driftsstöd om 170 miljoner kronor samt ytterligare 68 miljoner kronor för rekryteringstjänster i datadriven life science.
Til a tear becomes a rose

Wallenbergs stiftelse

Grundandet kunde ske genom bidrag från svenska företag, organisationer och privatpersoner.

Sedan grundandet har Stiftelsen lämnat anslag om sammanlagt 2,6 miljarder kronor. Marcus Wallenberg. Marcus Wallenberg (1899–1982) var bank- och industriman. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars.
Undersköterska komvux kurser

Wallenbergs stiftelse
”Alla vet vad Raoul Wallenberg gjort för mänskligheten, men betydligt färre Visst, så var det säkert, men det faktum att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse varit 

Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar. Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden Projektanslag.

Wallenberg Clinical Scholars-programmet utlystes år 2014 och är en satsning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse där närmare 600 miljoner kronor satsas 

Utöver det har 410 miljoner kronor anslagits för nationell infrastruktur inom livsvetenskap inkluderande ett större screeningsprojekt inom hjärt-kärl-och lungforskningsområdet. STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESF – Org.nummer: 802007-4954. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m.

Den finns nu på Nationellt superdatorcentrum vid  Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. ÄNDAMÅL.